dnes je 22.5.2024

Input:

Konanie s. r. o. v zastúpení

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.4 Konanie s. r. o. v zastúpení

prof. JUDr. Mária Patakyová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 ObZ, ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca. Právnická osoba koná štatutárnym orgánom alebo za ňu koná zástupca.

V spoločnosti s ručením obmedzeným koná v mene spoločnosti jeden alebo viac konateľov, alebo za spoločnosť zástupcovia spoločnosti. Štatutárny orgán nie je zástupcom, preto sa na jeho konanie nepoužijú ustanovenia Občianskeho zákonníka ( § 22 ) o zastúpení. Zastúpenie spočíva v tom, že zástupca koná za zastúpeného na základe splnomocnenia v jeho mene a že z konania zástupcu vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému.Zdôrazňujeme, že konatelia spoločnosti s ručením obmedzeným nie sú zástupcami spoločnosti, ako bývajú v praxi často krát označovaní.

Osobitná úprava obsiahnutá v OBZ ustanovuje

Najnovšie články
viac článkov