dnes je 21.7.2024

Input:

Legislatívne zmeny v Zákonníku práce a zákone o sociálnom zabezpečení od 17.6.2020

26.6.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.114 Legislatívne zmeny v Zákonníku práce a zákone o sociálnom zabezpečení od 17.6.2020

JUDr. Marek Šmid, Advokátska kancelária Grand Oak Legal


O čom sú legislatívne zmeny účinné od 17. 6. 2020 v sociálnom zabezpečení a v Zákonníku práce 311/2001 Z. z.?

Odpoveď:

Legislatívna úprava:

Zákon č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”).

Pohľad autora na problematiku:

Vychádzame z predpokladu, že sa poukazuje na účel prijatia zákona č. 157/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

a) zákon o sociálnom

Najnovšie články
viac článkov