dnes je 20.6.2024

Input:

Mzdové podmienky v roku 2021

11.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.267 Mzdové podmienky v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 43 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. je zamestnávateľ povinný so zamestnancom v pracovnej zmluve dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú okrem druhu práce, miesta výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto), dňa nástupu do práce aj mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve s príslušným odborovým orgánom. Ak sú mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve, stačí uviesť odkaz na jej ustanovenia. Ak sa skončila účinnosť ustanovení kolektívnej zmluvy, na ktoré sa odkazuje, mzdové podmienky dohodnuté v kolektívnej zmluve sa považujú za mzdové podmienky dohodnuté v pracovnej zmluve až do dohodnutia nových mzdových podmienok v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve, najviac po dobu 12 mesiacov (§ 43 ods. 3 ZP). V zmysle § 119 ods. 3 ZP sa v mzdových podmienkach dohodnú najmä formy odmeňovania

Najnovšie články
viac článkov