dnes je 22.5.2024

Input:

Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam z pohľadu zákona o ochrane spotrebiteľa

4.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.30 Nadobúdanie vlastníckeho práva k hnuteľným a nehnuteľným veciam z pohľadu zákona o ochrane spotrebiteľa

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Pojem spotrebiteľ sa do nášho právneho poriadku dostal na základe prevzatia smernice EÚ č. 85/577/EHS, upravujúcej problematiku spotrebiteľských zmlúv uzavretých mimo obchodných priestorov dodávateľa, a smernice EÚ č. 93/13/EHS o neprimeraných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.

Spotrebiteľská zmluva nie je upravená v Občianskom ani v Obchodnom zákonníku ako samostatný zmluvný typ. Pojem spotrebiteľa je definovaný v § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. O spotrebiteľskú zmluvu pôjde len v prípade, ak na jednej strane je dodávateľ, ktorý je podnikateľom a na druhej strane je spotrebiteľ. Zmluvy uzavierané len

Najnovšie články
viac článkov