dnes je 24.5.2024

Input:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. marca 2021

11.12.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.163 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony od 1. marca 2021

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Novela bola predložená na rokovanie NR SR po schválení návrhu vládou SR a prešla prvým čítaním. V priebehu legislatívneho procesu môže ešte dôjsť k zmenám v predloženom návrhu zákona. Schválenie novely ZP sa očakáva na januárovej schôdzi NR SR. Tento zákon má nadobudnúť účinnosť 1. marca 2021 okrem čl. I šiesteho bodu, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Návrh novely Zákonníka práce a ďalších zákonov definuje zamestnanca trvale sa starajúceho o dieťa, precizuje počítanie skúšobnej doby, rieši otázky výkonu práce z domácnosti, možnosť vybrať si medzi stravovacími

Najnovšie články
viac článkov