dnes je 19.7.2024

Input:

Normy spotreby práce v roku 2021

14.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.268 Normy spotreby práce v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Podľa § 133 zákona č. 311/2001 Z. z. môže zamestnávateľ zavádzať alebo meniť už zavedené normy spotreby práce len na základe objektívneho posúdenia požadovaného množstva práce a pracovného tempa zamestnanca. Pri tomto určovaní musí zamestnávateľ vziať do úvahy pracovné tempo primerané fyziologickým a neuropsychickým možnostiam, právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čas na osobnú očistu po skončení práce a čas na prirodzené potreby zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby predpoklady na uplatnenie noriem spotreby práce boli utvorené pred začatím práce. Normy spotreby práce a ich zmeny sa musia zamestnancom oznámiť vždy pred začatím práce a nesmú sa uplatňovať so spätnou platnosťou. Zamestnávateľ nesmie uplatňovať normy spotreby práce, v dôsledku ktorých by mohlo

Najnovšie články
viac článkov