dnes je 20.7.2024

Input:

Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce

28.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2019.19.1.1 Novela Zákonníka práce od 1. 1. 2020 - Príspevok na športovú činnosť dieťaťa podľa § 152b Zákonníka práce

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Cieľom schválenej novely Zákonníka práce účinnej od 1. 1. 2020 a jeho nového ustanovenia § 152b je podpora športu detí a mládeže formou dobrovoľného príspevku zamestnávateľa na pomernej úhrade výdavkov, ktoré jeho zamestnanec vynakladá na pravidelnú športovú činnosť svojho dieťaťa. Zamestnanec bude predkladať zamestnávateľovi na tento účel doklad vystavený oprávnenou osobou. Tento nástroj zároveň predstavuje ďalší benefit zamestnancovi, ktorého pracovný pomer pre zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Benefit spočíva v tom, že je s ním spojené oslobodenie od platenia daní a odvodov zamestnancom aj zamestnávateľom. Tento príspevok zároveň patrí medzi daňové náklady

Najnovšie články
viac článkov