dnes je 16.6.2024

Input:

Novela Zákonníka práce od 4.4.2020

6.4.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.65 Novela Zákonníka práce od 4.4.2020

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Novela ZP zákonom č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa z. č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony, bola schválená dňa 2. 4. 2020. Zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia /4. 4. 2020/.

Touto novelou boli súčasne menené ďalšie zákony. V novele zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení ide napr. o predĺženie podporného obdobia v nezamestnanosti o mesiac, splnomocnenie vlády vydať nariadenie vlády na ďalšie úpravy podmienok poskytovania dávky v nezamestnanosti, podporné obdobie v nezamestnanosti podľa § 105 ods. 1, ktoré uplynulo počas krízovej situácie pred účinnosťou tohto zákona, začne opätovne plynúť dňom účinnosti tohto zákona a uplynie o jeden mesiac odo dňa účinnosti tohto zákona. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti bol novelizovaný o úpravu čestných

Najnovšie články
viac článkov