dnes je 20.1.2021

Input:

Odklad v platení odvodov na sociálne a zdravotné poistenie - ekonomické opatrenie vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

14.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.71 Odklad v platení odvodov na sociálne a zdravotné poistenie - ekonomické opatrenie vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19

PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Prvým opatrením vlády SR v oblasti sociálneho zabezpečenia pre podnikateľov a živnostníkov bol v mesiaci apríl 2020 odklad platenia odvodov na sociálne a zdravotné poistenie – a to odvodov splatných za obdobie marec 2020 až do 31. júla 2020.

Novela zákona č. 68/2020 Z. z. umožňuje zamestnávateľom a samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) požiadať Sociálnu poisťovňu a príslušné zdravotné poisťovne o odklad splatnosti poistného na poistenie pre obdobie marec 2020. Ide o odklad:

- povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020,

- preddavku na zdravotné poistenie za marec 2020,

ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo živnostník (SZČO) v mesiaci apríl 2020, v časti odvodov za zamestnávateľa. Táto možnosť sa netýka odvodov, ktoré odvádza zamestnávateľ zamestnanca, tu platia pôvodné termíny splatnosti.

Nárok na odklad splatnosti poistného sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie v mesiaci marec 2020 poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej SZČ určilo nariadenie vlády SR č. 76/2020 Z. z. Pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej SZČ posudzujeme pri:

  • zamestnávateľovi a SZČO, ktorí podnikali v rovnakom mesiaci minulého roku: porovnávame výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci marec 2020) s výškou tržieb v porovnateľnom mesiaci minulého roku (t. j. v mesiaci marec 2019), alebo mesačným priemerom za rok 2019 (rok 2019 / 12 mesiacov) a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb;

  • zamestnávateľovi a SZČO, ktorí nepodnikali v rovnakom mesiaci minulého roku: porovnáme výšku tržieb v aktuálnom mesiaci (t. j. v mesiaci marec 2020) s výškou tržieb v mesiaci február 2020 a vypočítame percentuálny pokles týchto tržieb.


Výpočet poklesu tržieb zamestnávateľa:

Zamestnávateľ MV, s. r. o., podniká od októbra 2013, jeho mesačné tržby za marec 2019 boli vo výške 120 000 €, ale mesačné tržby za marec 2020 poklesli na 45 000 € (k 12. 3. 2020).

  • Výpočet poklesu tržieb: (120 000 – 45 000) / 120 000 = 0,625 * 100 = 62,5 %.

Keďže je pokles tržieb vyšší ako 40%, zamestnávateľ má nárok na odklad splatnosti odvodov za marec 2020.


Výpočet poklesu tržieb živnostníka, ktorý začal podnikať v januári 2020

SZČO začala podnikať na základe živnostenského oprávnenia v mesiaci január 2020. Príjmy za február 2020 mala vo výške 1 000 € a príjmy za marec 2020 poklesli na 500 €.

  • Výpočet poklesu príjmov: (1 000 – 500) / 1 000 = 0,5 * 100 = 50 %.

Keďže tento živnostník má pokles tržieb o 50%, teda viac ako o 40% oproti sledovanému obdobiu, má