dnes je 16.6.2024

Input:

Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne spoločníkom

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2 Odmeňovanie konateľa, ktorý je súčasne spoločníkom

JUDr. Tímea Kovácsová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Aký príjem prináleží konateľovi, ktorý je súčasne spoločníkom s.r.o.?

V praxi je bežná situácia, keď konateľ spoločnosti je zároveň aj jej spoločníkom. Pri odmeňovaní konateľa za výkon jeho funkcie platí rovnaký postup ako je uvedený v kapitole „Odmeňovanie konateľa, ktorý nie je spoločníkom”.


Ak je konateľ zároveň spoločníkom, za splnenia určitých podmienok, mu prináleží aj príjem vo forme podielu na zisku spoločnosti. Treba však zdôrazniť, že podiel na zisku patrí konateľovi ako spoločníkovi z titulu jeho účasti na spoločnosti, (nie z dôvodu výkonu funkcie). Oddeľuje sa tým odmena za výkon funkcie konateľa spoločnosti od odmeny – podielu na zisku, ktorá mu patrí ako spoločníkovi spoločnosti. Okrem toho môže konateľ byť vo vzťahu

Najnovšie články
viac článkov