dnes je 19.7.2024

Input:

Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.3 Paušálna sadzba nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Nanovo je upravená aj paušálna úprava náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Podľa § 369c ObZ pri omeškaní dlžníka s platením peňažného záväzku vzniká veriteľovi aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky. Jej výška je upravená v § 2 nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z. sumou 40 eur jednorázovo za každú pohľadávku veriteľa a to bez ohľadu na dĺžku omeškania dlžníka. V praxi táto úprava môže znamenať určité problémy, najmä v prípade veriteľov, ktorí vymáhajú hodnotou menšie pohľadávky a majú problém s jej samotným vymožením a nie ešte aj touto paušálnou náhradou nákladov.

Treba uviesť, že aj paušálna sadzba náhrady nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky sa podľa § 369c ObZ

Najnovšie články
viac článkov