dnes je 24.5.2024

Input:

Podmienky pre získanie príspevku "Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem" podľa Opatrenia č. 4A a 4B - Prvá pomoc +

20.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.160 Podmienky pre získanie príspevku „Podpora vybraných skupín SZČO, ktoré v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie nemajú žiadny príjem” podľa Opatrenia č. 4A a 4B – Prvá pomoc +

Ing. Dušan Preisinger

Opatrenie č. 4 v rámci projektu „Prvá pomoc +” je formou pomoci pre:

A) SZČO, ktorá prerušila alebo obmedzila vykonávanie alebo prevádzkovanie svojej činnosti a nepozastavila alebo nezrušila oprávnenie na jej vykonávanie/prevádzkovanie a ktorá od 1. 10. 2020 nemá žiaden iný príjem (z podnikateľskej, nepodnikateľskej a závislej činnosti), s výnimkou príjmu z pracovného pomeru, dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo invalidného dôchodku poistenca s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % až 70 %.

Za príjem sa pre uvedené

Najnovšie články
viac článkov