dnes je 18.4.2024

Input:

Podpisový vzor likvidátora

10.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.9.1.2 Podpisový vzor likvidátora

JUDr. Tímea Kovácsová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Stiahnuť vzor

PODPISOVÝ VZOR

Dolu podpísaný, Ing. Ladislav Vindický,
nar. 10. 1. 1957, r. č. 570110/123
trvalo bytom SR, 949 01 Nitra, Kollárova 28

ako likvidátor obchodnej spoločnosti JABULAN, s. r. o., v likvidácii
so sídlom Slovenská republika, 949 01 Nitra, Bratislavská 1
so samostatným konateľským oprávnením

sa v postavení likvidátora uvedenej obchodnej spoločnosti budem podpisovať tak, že k vyznačenému obchodnému menu spoločnosti pripojím svoj vlastnoručný podpis nasledovným spôsobom:

.....................................................
JABULAN, s. r. o., v likvidácii
Ing. Ladislav Vindický
likvidátor

Najnovšie články
viac článkov