dnes je 20.5.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 10/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

12.2.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.633 Podrobnosti k nariadeniu č. 10/2024 Z. z. – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným

JUDr. Renáta Považanová

Zmyslom poslednej a zatiaľ jedinej novelizácie nariadenia vlády SR č. 7/2023 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania odsúdeným je doplnenie prechodných ustanovení účinných od 10. februára 2024, kedy táto novelizácia nadobúda účinnosť.

Podľa doplnenej právnej úpravy, rozúčtovanie pracovných odmien odsúdených zaradených do práce v roku 2024 sa vykoná podľa nariadenia č. 7/2023 Z. z. a podľa pracovných taríf uvedených v prílohách č. 3 a 4 v znení účinnom od novelizácie nariadenia, t. j. v znení účinnom od 10. februára