dnes je 17.4.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 2/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.625 Podrobnosti k nariadeniu č. 2/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd

JUDr. Renáta Považanová

Od 15. januára 2024 dochádza k novelizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 367/2008 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 394/2016 Z. z.

V zmysle úprava a zmien, výška neregulovaných platieb za poskytnutie služieb, ktorými

Najnovšie články
viac článkov