dnes je 19.4.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 34/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

8.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.656 Podrobnosti k nariadeniu č. 34/2024 Z. z. – Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie č. 113/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín

JUDr. Renáta Považanová

Národné vízum je forma povolenia na pobyt udeleného Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na území Slovenskej republiky. Toto vízum zároveň oprávňuje jeho držiteľa zdržiavať sa na území iných členských štátov po dobu maximálne 90 dní v rámci ktoréhokoľvek šesťmesačného obdobia pri splnení podmienok stanovených Kódexom schengenských hraníc.

Podmienky udelenia národného víza upravuje zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov