dnes je 14.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 516/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

9.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.606 Podrobnosti k nariadeniu č. 516/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 436/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb

JUDr. Renáta Považanová

Cieľom novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z. ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb, je predovšetkým novelizácia príslušných ustanovení z dôvodu zosúladenia vnútroštátnej legislatívy pre oblasť priamych platieb s modifikovaným Strategickým plánom spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 – 2027 a precizovania príslušných ustanovení s cieľom zabezpečiť ich jednoznačný výklad a zjednodušenia