dnes je 21.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 519/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín

9.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.609 Podrobnosti k nariadeniu č. 519/2023 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín

JUDr. Renáta Považanová

S účinnosťou od 1. januára 2024 dochádza k novele nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorších predpisov, a to podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.

K novele nariadenia vlády dochádza z dôvodu potreby prevzatia vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2023/1438 z 10. júla 2023, ktorou sa menia smernice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokiaľ ide o protokoly na skúšanie určitých odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov

Najnovšie články
viac článkov