dnes je 19.7.2024

Input:

Podrobnosti k nariadeniu č. 91/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva

14.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.708 Podrobnosti k nariadeniu č. 91/2024 Z. z. - Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na vykonávanie opatrení Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky v sektore vinohradníctva a vinárstva

JUDr. Renáta Považanová

Slovenská republika si ako členský štát Európskej únie podľa čl. 88 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), do svojho strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky ako intervencie

Najnovšie články
viac článkov