dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 416/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení opatrenie č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

1.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.523 Podrobnosti k opatreniu č. 416/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení opatrenie č. 7/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

JUDr. Renáta Považanová

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje podmienky poskytovania peňažného príspevku na kúpu pomôcky. Tento príspevok možno poskytnúť na pomôcky, ktoré sú uvedené v zozname pomôcok na zmiernenie alebo prekonanie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok ustanovuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Najnovšie články
viac článkov