dnes je 28.2.2024

Input:

Podrobnosti k opatreniu č. 428/2023 Z. z. - Opatrenie NBS o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

9.11.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.529 Podrobnosti k opatreniu č. 428/2023 Z. z. - Opatrenie NBS o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

JUDr. Renáta Považanová

Splnomocňovacie ustanovenie § 52 ods. 14 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávňuje Národnú banku Slovenska na vydanie právneho predpisu bližšie špecifikujúceho náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 52 ods. 1 zákona o starobnom dôchodkovom sporení za účelom preukázania splnenia podmienok na udelenie tohto predchádzajúceho súhlasu pri výkone činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Vzhľadom na túto

Najnovšie články
viac článkov