dnes je 23.4.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 27/2024 Z. z. - Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 20. februára 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení opatrenie z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.)

4.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.650 Podrobnosti k oznámeniu č. 27/2024 Z. z. – Oznámenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb o vydaní opatrenia z 20. februára 2024 č. 1/2024, ktorým sa mení opatrenie z 19. septembra 2016 č. 1/2016, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien a určujú sa maximálne ceny univerzálnej služby a poštového platobného styku pre vnútroštátny poštový styk (oznámenie č. 258/2016 Z. z.)

JUDr. Renáta Považanová

Ustanovenie § 11 ods. 1 zákona č. 18/1996 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky o cenách v znení