dnes je 23.2.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 3/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o ukončení platnosti bilaterálnych investičných zmlúv s vybranými štátmi na základe Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

18.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.626 Podrobnosti k oznámeniu č. 3/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o ukončení platnosti bilaterálnych investičných zmlúv s vybranými štátmi na základe Dohody o ukončení bilaterálnych investičných zmlúv medzi členskými štátmi Európskej únie

JUDr. Renáta Považanová

V nadväznosti na rozsudok Súdneho dvora EÚ z 6. marca 2018 C-284/16 Slovenská republika vs. Achmea B.V., v ktorom Súdny dvor EÚ vyslovil nesúlad rozhodcovskej doložky obsiahnutej v medzinárodnej dohode uzavretej medzi členskými štátmi, akou bola v danom prípade bilaterálna investičná dohoda medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom, s právom EÚ, členské štáty EÚ dňa 15. januára 2019 podpísali Deklaráciu k právnym dôsledkom

Najnovšie články
viac článkov