dnes je 20.4.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 37/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

12.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.659 Podrobnosti k oznámeniu č. 37/2024 Z. z. – Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 29. februára 2024 č. MF/005391/2024-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

JUDr. Renáta Považanová

Podrobnosti o rámcových účtových osnovách pre jednotlivé skupiny účtovných jednotiek účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, dni uskutočnenia účtovného prípadu,