dnes je 19.7.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 66/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.686 Podrobnosti k oznámeniu č. 66/2024 Z. z. – Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

JUDr. Renáta Považanová

S platnosťou od 1. apríla 2024 sa mení a dopĺňa vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru). Predmetom úprav sú nasledujúce body:

1. Pravidlo 1 znie:

„V písomnom konaní pred Európskym patentovým úradom je požiadavka používať písomnú formu splnená, ak sa obsah dokumentov môže reprodukovať v čitateľnej forme.”.

2. V pravidle 22 odsek 1 znie:

„Prevod európskej patentovej prihlášky sa zapíše do európskeho

Najnovšie články
viac článkov