dnes je 14.6.2024

Input:

Podrobnosti k oznámeniu č. 67/2024 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

5.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.687 Podrobnosti k oznámeniu č. 67/2024 Z. z. – Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru) a Poplatkového poriadku k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

JUDr. Renáta Považanová

S platnosťou od 1. apríla 2024 sa mení a dopĺňa Vykonávací predpis k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru).

Predmetom úprav sú predovšetkým nasledujúce zmeny:

  • vypustenie odsekov 3 až 7 z pravidla 6,

  • vloženie nového