dnes je 20.4.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 528/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení vyhláška č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

11.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.617 Podrobnosti k vyhláške č. 528/2023 Z. z. - Vyhláška MS SR, ktorou sa mení vyhláška č. 68/2017 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

JUDr. Renáta Považanová

V súlade s čl. 13 ods. 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky z dôvodu zachovania jasnosti a zrozumiteľnosti právnej úpravy a tým aj zachovania právnej istoty pri určení výšky paušálnej náhrady súdneho exekútora v exekučnom konaní vzhľadom na právnu úpravu, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2024, s účinnosťou od uvedeného dátumu dochádza tiež k novelizácii vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.