dnes je 14.6.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 62/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

3.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.682 Podrobnosti k vyhláške č. 62/2024 Z. z. – Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy

JUDr. Renáta Považanová

Právny rámec štandardov pre informačné technológie verejnej správy je upravený v zákone o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 78/2020 Z. z. o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy v znení