dnes je 19.7.2024

Input:

Podrobnosti k vyhláške č. 63/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

4.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.683 Podrobnosti k vyhláške č. 63/2024 Z. z. – Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii

JUDr. Renáta Považanová

Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii bola vypracovaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 59 ods. 1 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.

Cieľom vyhlášky je

Najnovšie články
viac článkov