dnes je 14.6.2024

Input:

Porovnanie postavenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a tichého spoločníka

12.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.4 Porovnanie postavenia spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným a tichého spoločníka

JUDr. Zuzana Bartová, JUDr. Zuzana Nevolná, JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Platná právna úprava umožňuje, aby sa fyzické osoby i právnické osoby zúčastňovali na podnikaní spoločnosti s ručením obmedzeným buď formou priamej účasti v nich ako riadni spoločníci, alebo formou tzv. tichého spoločenstva ako tichí spoločníci. Nehľadiac na počet osôb, ktoré sa môžu priamo zúčastňovať na podnikaní spoločnosti s ručením obmedzeným (zákon stanovuje limit počtu spoločníkov na 50), môže na jej podnikaní formou nepriamej účasti ako tichý spoločník participovať v podstate akýkoľvek počet osôb (§ 673 – 681 ObZ Obchodného zákonníka). V prípade zmluvy o tichom spoločenstve sa nejedná o osobitnú formu obchodnej