dnes je 20.7.2024

Input:

Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019

28.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.21 Porovnanie zmien v Zákonníku práce v roku 2018 a 2019

JUDr. Juraj Mezei, PhD.

V roku 2018 a od 1. 1. 2019 nadobudli účinnosť tri zákony, ktoré novelizovali Zákonník práce (ZP):

- zák. č. 63/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 5. 2018 – 31. 12. 2018,

- zák. č. 347/2018 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2019,

- zák. č. 376/2018 Z. z. tiež s účinnosťou od 1. 1. 2019.

Zákon č. 63/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Táto novela priniesla najmä tieto podstatné zmeny:

1. zavedenie povinnosti pre zamestnávateľa uvádzať pri zverejňovaní ponúk zamestnania výšku základnej zložky mzdy,

2. zvýšenie mzdových zvýhodnení za nočnú prácu a prácu vykonávanú vo sviatok a zavedenie mzdových zvýhodnení za prácu vykonávanú v sobotu a v nedeľu,

3. fakultatívne zavedenie 13. a 14. platov.

Od

Najnovšie články
viac článkov