dnes je 10.8.2022

Input:

Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.

28.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.4 Postup pri rozšírení predmetu podnikania s. r. o.

Mgr. Alexandra Šimonová, JUDr. Zuzana Nevolná, PhD., JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD., JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Účelom založenia spoločnosti s ručením obmedzeným je spravidla vykonávanie podnikateľskej činnosti, aj keď zákon pripúšťa, aby bola spoločnosť s ručením obmedzeným založená aj za iným účelom ako podnikanie (napr. na charitatívne účely). Činnosti, ktorými sa spoločnosť s ručením obmedzeným v rámci podnikania zaoberá, sú definované v spoločenskej zmluve (zakladateľskej listine) v časti vymedzujúcej predmet podnikania (činnosti). Počas existencie spoločnosti s ručením obmedzeným môže z rôznych dôvodov dôjsť k potrebe zmeniť predmet podnikania. Najčastejšou zmenou v tejto oblasti je práve rozšírenie predmetu podnikania o