dnes je 14.6.2024

Input:

Postup založenia s. r. o.

30.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4 Postup založenia s. r. o.

Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Na založenie a vznik spoločnosti s ručením obmedzeným sa použijú všeobecné ustanovenia upravujúce založenie a vznik obchodných spoločností s osobitosťami vyplývajúcimi z ustanovení o spoločnosti s ručením obmedzeným.

Medzi tieto osobitosti patrí aj skutočnosť, že:

1. spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti,

2. fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach,

3. v prípade, ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže osoba – jediný spoločník, založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roka od vyrovnania záväzkov podľa právoplatného rozvrhového uznesenia konkurzného súdu,

4. ak k úpadku alebo