dnes je 26.5.2022

Input:

Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021

1.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.239 Používanie vlastných predmetov pri domáckej práci a telepráci od 1. 3. 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

V zmysle § 52 ods. 8 písm. b) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky zamestnanca spojené s používaním vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon domáckej práce alebo telepráce. Toto ustanovenie je prepojené s § 145 ods. 2 ZP, podľa ktorého za podmienok dohodnutých v kolektívnej alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhrady za používanie vlastného náradia, vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce, ak ich využíva s jeho súhlasom, ktorý stačí ústny. S prihliadnutím na úpravu náhrady škody je však v záujme zamestnanca, aby bol súhlas písomný (§ 195 ods. 3 ZP: „Zamestnávateľ nezodpovedá