dnes je 20.6.2024

Input:

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021

8.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.229 Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať stravovanie zamestnancov od 1. 3. 2021

Ing. Eva Gášpárová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie sa týka každého zamestnávateľa, nehľadiac na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu. V prípade neplnenia tejto povinnosti ide o porušenie pracovnoprávnych predpisov, za ktoré môže byť zamestnávateľ sankcionovaný.

Podľa § 152 ods. 1 ZP Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku alebo v ich blízkosti. Túto povinnosť má aj zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania voči dočasne pridelenému zamestnancovi.

Nárok na poskytnutie stravy má každý zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý na svojom pravidelnom pracovisku v rámci pracovnej zmeny

Najnovšie články
viac článkov