dnes je 13.5.2021

Input:

Pracovný pomer na kratší pracovný čas v roku 2021

29.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.252 Pracovný pomer na kratší pracovný čas v roku 2021

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Účelom § 49 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce je zlepšiť kvalitu práce na kratší pracovný čas, ako i umožniť rozvoj takejto práce na základe dobrovoľnosti a prispieť k pružnej organizácii pracovného času spôsobom, ktorý zohľadní potreby zamestnávateľov i zamestnancov. Zamestnávateľ môže so zamestnancom dohodnúť v pracovnej zmluve kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas určený zamestnávateľom podľa § 85 ods. 1, 5 až 7 ZP. Zamestnávateľ môže kedykoľvek so zamestnancom dohodnúť zmenu ustanoveného týždenného pracovného času na kratší týždenný pracovný čas a zmenu kratšieho týždenného pracovného času na ustanovený týždenný pracovný čas. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni. U zamestnanca s kratším pracovným časom je práca nadčas práca presahujúca jeho týždenný pracovný čas. V zmysle § 97 ods. 2 ZP mu prácu nadčas nemožno nariadiť. Zamestnancovi s kratším pracovným časom patrí mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Zamestnávateľ je tiež povinný informovať zrozumiteľným spôsobom zamestnancov a ich zástupcov o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas. Cieľom úpravy je aj zabezpečiť odstránenie diskriminácie zamestnancov na kratší pracovný čas, ktorí sa nesmú obmedziť (ale ani