dnes je 3.10.2022

Input:

Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktov

15.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.6.1 Právna úprava interných predpisov zamestnávateľa a vnútropodnikových normatívnych aktov

JUDr. et Mgr. Jozef Toman, PhD., Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M


Charakteristika vnútropodnikových normatívnych právnych aktov

Vnútropodnikové normatívne právne akty vydávané zamestnávateľom sú prameňom pracovného práva SR. Právo zamestnávateľa vydávať tieto akty je založené na základe splnomocnenia zákonodarcu vymedzeného v Zákonníku práce a v ostatných právnych predpisoch.

Pojem vnútropodnikový znamená, že tieto akty sú z hľadiska ich adresátov nasmerované do vnútra podniku.

Pojem normatívny označuje skutočnosť, že tieto právne akty majú záväznosť normy správania sa (príkaz, zákaz, dovolenie) a normujú správanie subjektov, ktorým je určený.

Vnútropodnikový normatívny akt má druhový charakter – upravuje normy