dnes je 19.7.2024

Input:

Právna úprava úroku z omeškania

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.2 Právna úprava úroku z omeškania

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Úrok z omeškania predstavuje sankčný postih dlžníka za omeškanie s plnením peňažného záväzku voči veriteľovi. Omeškanie dlžníka s plnením peňažného záväzku môže predstavovať závažný zásah do majetku veriteľa, ktorý nemôže disponovať s finančnými prostriedkami za plnenie poskytnuté dlžníkovi.

Novelou Obchodného zákonníka vykonanou zákonom č. 9/2013 Z. z. došlo k viacerým zmenám pri úprave úroku z omeškania. Od 1. februára 2013 sú dôsledky omeškania dlžníka v záväzkových vzťahoch v obchodnom práve upravené samostatne a rozdielne od úpravy v občianskom práve. V občianskom práve sa posudzujú dôsledky omeškania dlžníka podľa nariadenia vlády č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Povinnosť dlžníka platiť úroky z omeškania s plnením peňažného záväzku vyplýva z § 369

Najnovšie články
viac článkov