dnes je 19.7.2024

Input:

Právna úprava zmenky

3.7.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.27.1 Právna úprava zmenky

JUDr. Lucia Danišovičová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Právna úprava zmenky je predmetom zákona č. 191/1950 Sb. Zákona zmenkového a šekového. Regulácia zmenky, resp. zmenkového práva ako takého je však dotvorená aj judikatúrou slovenských a českých súdov.

Znaky zmenky

Zmenka je dlhoročným a tradičným nástrojom finančného trhu. Zmenkou je osobitná listina z ktorej majiteľovi vyplýva právo na zaplatenie určitej peňažnej pohľadávky a to vo výške uvedenej na listine označenej ako zmenka. Hlavné výhody zmenky treba vidieť najmä:

- v zjednodušenom a zrýchlenom súdnom vymáhaní zmenkového dlhu voči dlžníkovi, keďže zmenkový veriteľ nie je povinný v súdnom konaní preukazovať materiálny dôvod alebo kauzu vzniku pohľadávky veriteľa (abstraktnosť zmenky), ale postačuje mu predložiť platnú zmenku. Od decembra 2015 došlo k zmene pri podávaní návrhu v súvislosti

Najnovšie články
viac článkov