dnes je 19.7.2024

Input:

Právna úprava zmluvnej pokuty

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.25.1 Právna úprava zmluvnej pokuty

JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD.

Zmluvná pokuta patrí medzi zabezpečovacie prostriedky používané v obchodnom aj občianskom práve. Predstavuje sankčný prostriedok používaní pri neplnení záväzkov v obchodných vzťahoch, ale aj pri zabezpečení plnenia záväzkov v občianskoprávnych vzťahoch.


Základnú právnu úpravu zmluvnej pokuty obsahujú ustanovenia § 540 až 545 OZ. Úprava zmluvnej pokuty v § 300 až 302 ObZ nadväzuje na základnú úpravu uvedenú v Občianskom zákonníku, ale zároveň obsahuje podstatné zmeny pre obchodné vzťahy.

Pri vzájomnej úprave zmluvnej pokuty pri vzťahu Obchodného a Občianskeho zákonníka platí, že úprava v Obchodnom zákonníku predstavuje osobitnú úpravu, ktorá má prednosť pred všeobecnou úpravou v Občianskom zákonníku. Ďalej sa vychádza z úpravy v § 1 ods. 2 ObZ, podľa ktorého vzťahy medzi

Najnovšie články
viac článkov