dnes je 19.7.2024

Input:

Právna úprava zmluvy o kúpe prenajatej veci

30.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.1 Právna úprava zmluvy o kúpe prenajatej veci

JUDr. Alexander Škrinár, CSc.


Zmluvu o kúpe prenajatej veci upravuje § 489 ObZ. Tento zmluvný typ sa využíval najmä v procese malej privatizácie. Zakladá sa ňou právo nájomcu prenajatú vec kúpiť v priebehu nájmu. Nájom mohol nájomca použiť na vyskúšanie veci a v prípade záujmu z dôvodov zistených vlastností užívanej prenajatej veci mohol uplatniť právo na kúpu prenajatej veci.

Podstatné časti zmluvy

Podstatnými časťami zmluvy o kúpe prenajatej veci sú:

  • uvedenie zmluvných strán,

  • predmet nájmu (môže byť hnuteľná aj nehnuteľná vec, môže ísť aj o súbor vecí),

  • právo nájomcu prenajatú vec kúpiť v priebehu nájmu, alebo v dohodnutej lehote po jeho ukončení,

  • určenie doby, v ktorej môže nájomca uplatniť právo na kúpu prenajatej veci – pre jav vôle smerujúci ku kúpe prenajatej veci môže urobiť v priebehu trvania nájom nej zmluvy alebo v

Najnovšie články
viac článkov