dnes je 20.7.2024

Input:

Predaj podniku spoločnosti s ručením obmedzeným

23.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.5.1 Predaj podniku spoločnosti s ručením obmedzeným

JUDr. Zuzana Bartová; JUDr. Alexander Škrinár, CSc.

Podnik v právnom zmysle

Definícia podniku v právnom zmysle sa značne líši od predstáv podnikateľov o jej obsahu. Definíciu podniku nachádzame v obchodnom zákonníku už v jeho základných ustanoveniach (§ 5 ObZ ), ktoré sa aplikujú pre účely celého obchodného zákonníka. V zmysle tejto definície je podnikom súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, pričom k podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Z tejto definície je zrejmé, že podnik je objektom právnych vzťahov, nie jeho subjektom, hoci jeho vnímanie v subjektívnom význame je stále vžité (v tomto zmysle teda nemožno hovoriť, že „samotný podnik niečo

Najnovšie články
viac článkov