dnes je 20.7.2024

Input:

Prestávka v práci v Zákonníku práce

12.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.8 Prestávka v práci v Zákonníku práce

JUDr. Juraj Mezei


V zmysle zákonníka práce je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a jedenie v trvaní 30 minút. Môže sa zamestnávateľ dohodnúť so zamestnancami na rozdelení danej prestávky na 10 minút po 2,5 hodinách práce a 20 minútach po 4,5 hodinách od začiatku rannej zmeny ? Popoludňajšia zmena 20 minútová prestávka po 3,5 hodinách práce a 10 minút po 6 hodinách od začiatku zmeny? Trvanie zmeny je 7,5 hodiny čistého času, prestávky v trvaní 30 minút by neboli započítané do hodín, ktoré zamestnávateľ platí. Je Zákonník práce striktný v tom, že musí ísť o jednu prestávku v trvaní 30 minút?

Právna úprava Zákonníka práce upravuje danú otázky relatívne kogentne. Kogentná právna úprava je vo vyjadrení že „...zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovná zmena je dlhšia ako šesť hodín, prestávku na odpočinok

Najnovšie články
viac článkov