dnes je 17.4.2024

Input:

Prevod obchodného podielu v praxi

22.12.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12 Prevod obchodného podielu v praxi

Prevod obchodného podielu v s. r. o. patrí medzi najčastejšie zmeny v spoločnosti s. r. o., ktoré sa zapisujú do obchodného registra SR. Vo väčšine prípadov dochádza pri tomto úkone aj k iným zmenám v s. r. o., ako je napr.:

  • zmena obchodného mena spoločnosti,

  • zmena sídla spoločnosti

  • zmena konateľa,

  • rozšírenie predmetov činnosti.

Ak sa chcete o tejto problematike dozvedieť viac, prečítajte si náš článok.

Obchodný podiel – niekoľko slov na úvod

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva/zakladateľská listina neurčuje inak.

Pozor: Každý spoločník môže mať iba jeden obchodný podiel. Pokiaľ sa spoločník chce zúčastňovať v spoločnosti ďalším vkladom, musí sa zvýšiť jeho obchodný podiel v pomere

Najnovšie články
viac článkov