dnes je 24.5.2024

Input:

Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť podľa Opatrenia č. 2 - Prvá pomoc ++

9.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.178 Princípy výpočtu poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktorým poklesli tržby alebo museli svoje prevádzky zatvoriť podľa Opatrenia č. 2 – Prvá pomoc ++

Ing. Dušan Preisinger

Z dôvodu riešenia mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli schválené vládou SR a Národnou radou SR viaceré zákony a nariadenia, ktoré majú napomôcť podnikateľským subjektom k prekonaniu obmedzení v ich podnikateľských aktivitách už v prvej vlne pandémie.

Jedným z nich je aj pomoc pre podnikateľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) vo forme získania príspevku na náhradu straty príjmu z titulu poklesu tržieb. Nariadenie vlády SR č.

Najnovšie články
viac článkov