dnes je 3.10.2022

Input:

Príplatok za prácu nadčas v roku 2023

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.458 Príplatok za prácu nadčas v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Pojmovým znakom práce nadčas je práca, ktorá je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas, vyplývajúca z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času, vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, ktorú zamestnanec vykonáva na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom. Súčasne je však žiaduce uviesť do pozornosti, že práca nadčas by sa mala zo strany zamestnávateľa nariaďovať iba v prípade prechodnej a súčasne naliehavej zvýšenej potreby práce alebo ak pôjde o verejný záujem. Zákonníkom práce je súčasne zvýraznená výnimočná povaha práce nadčas, ktorá by nemala byť súčasťou plánovania rozvrhovania pracovného času.

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu vo sviatok sú predmetom regulácie ustanovenia § 121 ZP. V týchto intenciách je nevyhnutné zvýrazniť, že nárok na príplatok za prácu nadčas má zamestnanec