dnes je 3.10.2022

Input:

Príplatok za prácu vo sviatok pre rok 2023

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.459 Príplatok za prácu vo sviatok pre rok 2023

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Za prácu vykonávanú vo sviatok sa poskytuje mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok bez zreteľa na skutočnosť, či sviatok pripadol na inak pracovný deň, alebo na deň nepretržitého odpočinku v týždni. Pre doplnenie možno uviesť, že konkrétne dni sviatkov sú vymedzené zákonom NR SR č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov. 

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu vo sviatok sú regulované v ustanovení § 122 ZP. Nárok na príplatok za prácu vo sviatok má zamestnanec, ktorý pracuje:

-na základe trvalého pracovného pomeru (t. j. na základe pracovnej zmluvy), a

-na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (tzv. dohodári).

Osobitosť predmetného príplatku spočíva v jeho výške, a to u zamestnanca, ktorý pracuje na základe