dnes je 3.10.2022

Input:

Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023

19.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.460 Príplatok za tzv. nočnú prácu v roku 2023

Mgr. Alexandra Mišinová LL.M.

Nočnou prácou je práca vykonávaná zamestnancom v čase medzi 22. a 6. hodinou. V prípade výkonu nočnej práce zamestnancovi patrí popri dosiahnutej mzde aj mzdové zvýhodnenie za výkon nočnej práce. V týchto intenciách je súčasne nevyhnutné zvýrazniť absolútny zákaz nočnej práce vykonávanej mladistvými zamestnancami. Výnimočný výkon nočnej práce v rozsahu najviac jednu hodinu je možný výlučne za podmienky, ak je to potrebné k výchove na povolanie, vykonáva ju zamestnanec starší ako 16 rokov a práca v noci v rozsahu jednej hodiny musí nadväzovať na jeho prácu pripadajúcu podľa rozvrhu pracovných zmien na denný pracovný čas.

Podmienky nároku a výšku príplatku za prácu v noci sú predmetom regulácie ustanovenia § 123 ZP. Nárok na príplatok za prácu v noci má zamestnanec pracujúci:

-na základe trvalého