dnes je 16.6.2024

Input:

Pripravované zmeny v Zákonníku práce od 1. augusta 2022

4.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.300 Pripravované zmeny v Zákonníku práce od 1. augusta 2022

JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo 29. júla 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa podstatným spôsobom mení a dopĺňa Zákonník práce č. 311/2001 Z. z., ako i ďalšie zákony, v súvislosti s vykonaním transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Cieľom novely je zabezpečiť najmä transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov. Navrhuje sa okrem iného doplnenie vybraných ustanovení ZP týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných

Najnovšie články
viac článkov