dnes je 21.7.2024

Input:

Príspevok na stravovanie zamestnanca, zahrnutie príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa

13.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.264 Príspevok na stravovanie zamestnanca, zahrnutie príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa

Ing. Viera Mezeiová

S účinnosťou od 1. 3. 2021 sa zmenili podmienky zdanenia/nezdanenia príjmu zamestnanca plynúceho v podobe stravy a podmienky konania zamestnávateľov v súvislosti so stravou pre zamestnancov. FS SR vydala v tejto súvislosti metodický pokyn, ktorého cieľom má byť zabezpečenie jednotného postupu pri posúdení zdaniteľnosti príjmu zamestnanca a uplatnení výdavkov (nákladov) na stravovanie do daňových výdavkov.

I. Zákonník práce

Podľa § 152 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v zn. n. p. (ZP), zamestnávateľ je povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti; túto

Najnovšie články
viac článkov